Bảng giá xe

Bảng giá xe Terra 2.5L V 4WD 7AT 935.000.000 VNĐ
Terra 2.5L E 2WD 7AT 830.000.000 VNĐ
Terra 2.5L S 2WD 6MT 785.000.000 VNĐ
Bảng giá xe Sunny XV-Q 1.5L AT 480.000.000 VNĐ
Sunny XT-Q 1.5L AT 450.000.000 VNĐ
Sunny XL 1.5L MT 415.000.000 VNĐ
Bảng giá xe Navara VL BE A-IVI 835.000.000 VNĐ
Navara VL A-IVI 799.000.000 VNĐ
Navara EL A-IVI 659.000.000 VNĐ
Bảng giá xe X-Trail V-series 2.5 SV Luxury 905.000.000 VNĐ
X-Trail V-series 2.0 SL Luxury 830.000.000 VNĐ